KOEN THEYS
‘HOME-MADE VICTORIES’


Met HOME-MADE VICTORIES brengt S.M.A.K. de eerste grote overzichtstentoonstelling van Koen Theys (°1963, Brussel). Theys wordt beschouwd als een pionier van de Belgische videokunst. De tentoonstelling in S.M.A.K. is opgevat als een doorsnede van zijn oeuvre van de vroege jaren ’80 tot nu.

Hoewel Koen Theys pas vijftig is, omspant zijn oeuvre nu reeds een periode van meer dan 30 jaar. In een klimaat dat destijds weinig begrip toonde voor de videokunst (toen een relatief nieuwe discipline) liet Theys zich begin jaren ’80 opmerken met ambitieuze, epische producties die internationale weerklank vonden.
Zijn werk werd ingelijfd in de collecties van het MoMA in New York en het Centre Pompidou in Parijs en stond mee aan de basis van de discoursvorming rond videokunst in België en Europa.

Na een korte periode aan het begin van de jaren ’90, waarin Theys vooral sculpturen en fotocollages maakte, heeft hij zich sinds het einde van de jaren ’90 bijna uitsluitend beziggehouden met video. Zijn werk bestaat veelal uit monumentale videowerken, die ook de kern uitmaken van deze presentatie in S.M.A.K.

Die werken zijn doorgaans het resultaat van grootschalige producties in de vorm van complexe beeldmontages of monumentale, georkestreerde choreografieën of performances. Door gebruik te maken van zelf gefilmd materiaal en found footage (zowel ‘analoog’ als gevonden op het internet), maar ook door eigentijdse adaptaties van historische en mythologische verhalen en referenties naar de geschiedenis van de (schilder)kunst, plaatst Theys zijn werk in een breed (cultuur)historisch kader, waarmee hij aangeeft dat zijn thema’s het ‘hier en nu’ overstijgen en handelen over universele vragen.

Het werk van Theys getuigt van een doorgedreven kritiek op de moderne, kapitalistische maatschappij, kunst en cultuur. Toch is het steeds met humor en ironie dat hij de tegenstrijdigheden die hij er als kunstenaar in ontdekt en ervaart, belicht. Omkeringen, vervormingen, verdubbelingen, spiegelingen en herhalingen vormen een belangrijk onderdeel van zijn barokke beeldtaal.

De tentoonstelling in S.M.A.K. wil inzicht bieden in de belangrijkste thema’s die de werken van Theys verbinden. Door de presentatie van de story boards en de voorbereidingen van de werken in een voor de tentoonstelling gecreëerd ‘kabinet’ wordt de bezoeker bovendien een blik gegund in het denken en het werkproces van de kunstenaar. De visuele echo’s die de bezoeker in het tentoonstellingsparcours kan ontwaren, vormen een knipoog naar dit in Theys’ oeuvre omnipresente motief..


Persbericht- S.M.A.K.
29 mar. 2013

back