Voorwoord


Het beeldend kunstproject bkSM is een samenwerkingsverband tussen het Cultureel Centrum van Strombeek-Bever en het Cultureel Centrum van Mechelen, De Garage. Het eerste project in deze reeks is een nieuwe grootse productie van de Brusselse kunstenaar Koen Theys die in ons land al van midden de jaren tachtig een cruciale rol speelt in het doordacht gebruik van video als medium om betekenis te genereren. Als de absolute schoonheid de nooit te realiseren intentie is van de kunstenaar, dan blijft de reflexieve gedachte die hier aan de grondslag ligt een relevante gemeenschappelijke basis om een kunstwerk te beoordelen.

Koen Theys beschouwt video niet als een vervangmiddel voor cinema maar poogt bij elk project via montage en experimenteren met nieuwe beeldtechnieken de werkelijkheid naar zijn hand te zetten. Werkelijkheid wordt in zijn producties een geconstrueerde fictie, drijvend op het reservoir van de rijke (westerse) culturele erfenis. Literatuur, filosofie en cinema zijn bronnen waaruit zijn artistieke wereld zich ontplooit als een nieuwe, a priori utopische realiteit. Na de recente producties "The Dynamite Show" (2004) waarin beelden van ontploffingen en (bestaande, gekochte) special effects uit Hollywood werden gemixed met oorverdovend geluid en het indrukwekkende "Vanitasrecord" (2005) gebaseerd op een enorme sculpturale installatie met o.a. boeken, schedels, kaarsen, klokken en 20.000 levende slakken, presenteert Koen Theys voor bkSM het videoproject "Meisjes & Filosofen".

De installatie bestaat uit twee panoramische projecties, aangevuld met een tekstcollage van filosoof Frank Vande Veire.

Enerzijds zijn er de kleurrijke beelden van jonge meisjes die dansend tegen een witte achtergrond in een eindeloze beweging voorbijstromen en daarbij de toeschouwer aankijken met een uitdagende blik. Via deze vloed van beelden zonder geluid wordt de toeschouwer haast op een fysieke manier betrokken bij de manier waarop de jeugd zich hier presenteert. Ze glijden voorbij in een gemanipuleerde setting en worden deel van een subtiel spel met diepte en planmatige verschuivingen in voor- en achtergrond. De beelden alluderen op mode, reclame en de belofte van een eeuwig "jong" zijn.

Anderzijds worden op de andere bkSM locatie beelden getoond van oude grijze mannen poserend in perfect "gecomponeerd" gelig licht en kijken tegen een zwarte achtergrond. De filosofen, staan of zitten terwijl ze, al of niet een sigaar rokend, het beeld uitschuiven en daarbij het publiek indringend aankijken.

Deze beelden worden op beide locaties mentaal geconfronteerd met de projectie van de tekstcollage De jeugd van tegenwoordig. Frank Vande veire heeft hier citaten bijeengebracht van filosofen, denkers en politici die doorheen de moderniteit hun visie formuleerden op de jeugd. Het brengt een spanning teweeg tussen beeld en gedachte.

Koen Theys visualiseert met de projectie van beide video's de begrippen afstand en toenadering zowel op het vlak van de exemplarische mentale kloof tussen generaties als op specifieke kunsthistorische en bijbelse allusies. Koen Theys slaagt erin om met een intelligent gemonteerde (herkenbare) beeldtaal het "cyclische" mensenleven op een gelaagde manier te ontvouwen in een voorbijgaande "stroom" van bedenkingen die tegelijk gevoelens van verheerlijking, irritatie en mijmering uitlokken.


Koen Leemans/Luk Lambrecht – Voorwoord in catalogus Meisjes & Filosofen
Jan. 2006

back