CC STROMBEEK EN DE GARAGE MECHELEN ZETTEN GEZAMENLIJK
PROJECT BEELDENDE KUNST OP

Koen Theys presenteert 'Meisjes & filosofen'


In het kader van het kunstende­creet, dat een hertekening van het kunstenlandschap in Vlaan­deren en Brussel nastreeft, slaan de cultuurcentra van Strombeek en Me­chelen als goede leerlingen vanaf 2006 de handen in elkaar voor enkele projecten. De nieuwe samen­werking werd bkSM (beeldende kunst Strombeek / Mechelen) ge­doopt en ambieert kunst toeganke­lijk te maken voor een breed publiek door ze met tal van activiteiten, van lezingen en films tot een educatief aanbod voor kinderen, te omkade­ren.

“Hedendaagse kunst”, aldus de persmededeling, “vegeteert immers al te vaak op een te smalle kring van intens geïnteresseerden.” De sa­menwerking is ook gewoon prak­tisch: het cc Strombeek beschikt niet over een aparte exporuimte (wat in het verleden evenwel geen beletsel vormde voor enkele spraakmakende tentoonstellingen), De Ga­rage in Mechelen wel. Het eerste pro­ject van bkSM is Meisjes en filosofen van videokunstenaar Koen Theys, vanaf 8 januari op beide locaties te zien. Later volgt een expo van schil­der Philippe Van Snick en voor 2007 staan tentoonstellingen omtrent 'geëngageerde' kunst op stapel.

Theys liet honderd meisjes dansen en huppelen op hun lievelingsmu­ziek terwijl ze op hun jeugdige, pro­vocatieve manier recht in de lens kij­ken. Evenveel oudere mannen werden, lurkend aan een sigaar en stil en diep in gedachten verzonken, ge­filmd onder een geelachtig 'Rembrandtlicht'. Dat tweeluik, simul­taan op twee grote schermen ge­projecteerd, handelt over de kloof tussen generaties en over 'het denken', maar er zitten ook kunsthis­torische en zelfs bijbelse referenties en connotaties in. Video is voor Theys immers geen medium om om het even wat, zonder duidelijke re­den of idee, te verfilmen, maar het resultaat van een fundamenteel na­denken over de vraag waarop een idee in beeld kan worden gebracht.

Ook de geografische kloof, tussen Mechelen en Strombeek, wordt door de presentatie gevisualiseerd. Het tweeluik wordt immers simultaan op twee grote schermen geprojec­teerd. Een en ander wordt in beide centra gelardeerd met een tekstcol­lage van filosoof en kunstcriticus Frank Vande Veire.

De vernissage op zaterdag 7 januari start om 20 uur in Strombeek, waarop de aanwezi­gen verzocht worden naar Mechelen te reizen. In De Garage wordt de of­ficiële opening om 22 uur vervolgd en besloten met een muzikale act met Ignatz en dj Kaizar. Tijdens de duur van de expo, tot 9 februari, wordt elke week een film vertoond (op 24 januari kunt u in Mechelen bijvoorbeeld naar Salo van Pier Palo Pasolini gaan kijken, ingeleid door Vande Veire, terwijl op 30 januari In the Realms ofthe Unreal over Hen­ry Darger, van Yessica Yu in Strom­beek wordt ingeleid door Patrick Al­legaert van het Gentse Museum Dr. Ghislain).


Nica Broucke – De Morgen
28.12.2005

back