Kinderkunst ontluisterd


Kinderen en kunst, het is een heikel onderwerp voor een beeldende kunstenaar. Sinds de Cobra--kunstenaars in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw het onderwerp op een grondige inhoudelijke en vormelijke manier behandelden, lijkt het thema uitgeput. Wie zich er aan waagt loopt in het beste geval het risico te vervallen in een niet erg authentieke creatie, in het slechtste geval trapt hij in de val van een oppervlakkig soort sentimentaliteit. De plastische kunsten blijven zich echter steeds hernieuwen, en de beste kunstenaars slagen erin de meest delicate onderwerpen op een verfrissende en intrigerende manier te brengen.

Koen Theys presenteert een reeks fotowerken getiteld 'De kleuterschool'. Met deze reeks foto's brengt hij een eigen blik op het creatieve leven van kleuters. Theys bezocht 120 Brusselse scholen en nam er 2.500 foto's van kindertekeningen en de manier waarop ze in de kleuterklasjes worden opgehangen. Hij koos 47 beelden. Nergens op de foto's zijn kinderen te zien, ook de juf of de inrichting van het klaslokaal wordt niet in beeld gebracht. Theys concentreert zich op de manier waarop de creatieve uitleving van de kinderen de klasjes overwoekert. De kadrering van zijn foto's vestigt de aandacht op details van het schoolleven die de kunstenaar wil uitlichten.

Wat Theys opviel bij zijn bezoek aan de schooltjes is de vreemde manier waarop de juffen met creativiteit omgaan. Kom kinderen, zwijgen en tekenen! Er zit een kunstenaar in de klas, is een uitspraak van een van die juffen. Creativiteit wordt in de scholen binnen de banen van het mogelijke gehouden. Het lijkt een systeem om de dag, de week te ordenen, om dode momenten op te vullen en de kinderen zoet te houden. De creaties van de kinderen ogen meestal als uniforme kopie├źn van een opgelegd model, dat geen ruimte laat voor de individuele verbeelding van elk kind. Het resultaat zijn soms ontroerende, maar meestal eerder onthutsende foto's waarop je poppen ziet slapen in vlootjes van bij de slager, of massaaI opgehangen tegen de muur.

Theys slaagt er met deze fotowerken in een bevreemdend, zelfs ietwat surrealistisch beeld neer te zetten van de werkelijkheid. In de grootste van de Belgische tradities doet hij dat subtiel en met veel zin voor detail, zwarte humor en picturaliteit. Het surrealisme is nog lang niet dood in dit land.


Marc Ruyters - Financiel Economische Tijd
23.02.2000

back