Terug van School


Voor alle duidelijkheid: 'Terug van School' is een thema-tentoonstelling met werken die al eerder en in afzonderlijke contexten tot stand kwamen. Een artificiële combinatie dus. Van een Belgische of Vlaamse School kan hier maar beter niet gesproken worden, ook al zijn de individuele kunstenaars toch altijd in zekere mate beïnvloed door de tijdsgeest en verraden ze vaak een vergelijkbare gevoeligheid. Ook de verwachtingsvolle manier waarop een door bepaalde discours al dan niet geconditioneerd publiek hen benadert, schept onvermijdelijk een onderling verband dat maar beter expliciet gemaakt kan worden.

Zo kon Danny Devos met zijn Daders van Dodingen dankzij de Dutroux-heisa plots op veel meer belangstelling genieten bij pers en publiek, ook al diept deze kunstenaar reeds sinds vele onopgemerkte jaren de thematiek uit van de massamoordenaar als metafoor voor de kunstenaar.

In de foto reeks De Kleuterschool van Koen Theys duiken even discreet als onvermijdelijk de sterk gemediatiseerde gezichtjes op van vermiste kinderen uit de Dutroux-periode. De kunstenaar bezocht tientallen kleuterscholen in de omgeving van Brussel met het verzoek de creaties van de kinderen te fotograferen in de context van de klas. Niet het politieke klimaat van die tijd motiveerde hem ertoe, wel de bedenking hoezeer kinderen al van hun vroegste jaren in bepaalde culturele codes en keurslijven worden gedwongen. Niet zozeer de boze wolf intrigeerde hem, wel de akelige serialiteit waarmee kinderen aan de lopende band schaapjes mochten maken - door allemaal wolkjes katoen op gelijke voorgetekende vormen te kleven. Letterlijk hoorde Koen Theys een onderwijzeres proclameren: 'Kom kinderen, zwijgen en tekenen. Er is een kunstenaar in de klas.'


Edwin Carels- catalogus 'TERUG VAN SCHOOL' (fragment)
DE VLEESHAL, Middelburg 12.09.2000

back